Rotary

Rotary

Rotary is een wereldwijde organisatie van vertegenwoordigers uit de zakenwereld en uit de vrije beroepen die humanitair dienstbetoon biedt, hoogstaande ethische normen in het zakelijk en professioneel leven aanmoedigt en werkt aan de opbouw van goodwill en vrede in de wereld. 

Er zijn ca. 1.2 miljoen Rotariërs die behoren tot meer dan in 200 landen en geografische regio's.
Het ledenbestand van een Rotaryclub is een dwarsdoorsnede van de in een bepaalde gemeenschap aanwezige zakenlieden en mensen uit de vrije beroepen. Overal in de wereld komen de Rotaryclubs wekelijks bijeen. Ze zijn niet politiek, godsdienstig, cultureel, ras- of standgebonden.
De voornaamste doelstelling van een Rotaryclub is dienstbetoon, binnen de eigen gemeenschap, op de werkvloer, op nationaal en internationaal vlak. Rotariërs werken projecten uit in verband met de dienst aan de gemeenschap, die zich richten op de meest kritieke problemen van dit moment, zoals de gezondheid van de kinderen, armoede, honger, milieuzorg, analfabetisme en geweld.
Zij steunen ook programma’s ten behoeve van de jeugd, educatieve mogelijkheden en internationale uitwisselingen voor studenten, leraren en andere professionals en promoten beroeps- en carrièremogelijkheden.
Het permanente Rotarymotto is Service above self.

Rotary International

Rotary International is een vereniging van vertegenwoordigers uit het zakenleven, de administratie en de vrije beroepen die zich bewust willen inzetten voor de anderen, in een wereldwijde actie van dienstbetoon.
Ze willen in hun beroepsleven een hoogstaande beroepsethiek uitdragen en alles in het werk stellen om de vrede en de verstandhouding onder de mensen en de volkeren te bevorderen en dit zonder onderscheid van geslacht, ras, taal, huidskleur, nationaliteit, filosofische of godsdienstige overtuiging.
Rotary dient zich aan als een open, democratisch geleide wereldbeweging, die zich grootmoedig ten dienste stelt van de medemens, zonder enige berekening of bijbedoeling, omdat Rotariërs geloven dat de voornaamste taak van een mens erin bestaat, anderen gelukkig te maken.
Rotary is ingedeeld in clubs en districten.
Er bestaat ook een centrale administratie (in Evanston, Illinois, V.S.) en zeven regionale kantoren (in Argentinië, Australië, Brazilië, Korea, India, Japan en Zwitserland). Groot-Brittannië en Ierland hebben een speciaal statuut en hebben een kantoor in Alcester (Engeland).
Rotary wordt geleid door

 1. - de leden van de Raad van Bestuur (17 ‘directors’, de internationale voorzitter en de inkomende internationale voorzitter),
 2. - de secretaris-generaal,
 3. - de districtsgouverneurs en
 4. - de voorzitter, de uittredende voorzitter, de ondervoorzitter en de penningmeester van RIBI (Groot-Brittannië en Ierland).

Zij vertegenwoordigen Rotary International boven alle nationale belangen heen. Ze worden verkozen en benoemd volgens de procedures vastgelegd in het huishoudelijke reglement van Rotary.
Terwijl de internationale voorzitter de hoogste verantwoordelijke is van Rotary International, berust de administratieve leiding van RI bij de secretaris-generaal. Hij staat aan het hoofd van een team van 650 mensen, die werken op het hoofdkwartier van Rotary International, gelegen in een buitenwijk van Chicago (V.S.), Evanston, of in één van de regionale kantoren verspreid over de hele wereld.
Samen met de regionale kantoren en het RIBI-kantoor zorgt de hoofdzetel van Rotary International voor het administratieve beheer, ontvangt bijdragen en verslagen, kent financiële toelagen toe en stelt statistieken op. Deze kantoren staan ook in voor de interne en externe communicatie, met een website, de uitgave van regionale tijdschriften en video’s en andere documentatiemiddelen.
De Rotariër is lid van zijn Rotaryclub. De Rotaryclub is lid van de vereniging met de naam Rotary International.
De clubs zijn verdeeld in districten. Wereldwijd zijn er 531 districten. Elk district wordt beheerd door een ploeg vrijwilligers, onder leiding van een gouverneur. De gouverneur is een verantwoordelijke van Rotary International.

De Rotarybeginselen

In de loop van Rotary's geschiedenis hebben zich een aantal basisprincipes ontwikkeld die de Rotariërs moeten leiden naar hun ideaal van dienstbaarheid en hoogstaande ethiek.
Het doel van Rotary, zoals in 1910 vastgelegd en met de jaren zorgvuldig bijgeschaafd, levert een bondige definitie van haar doelstellingen en de verantwoordelijkheden van elke Rotariër.
Rotary wil het dienstideaal aanmoedigen waar elk achtenswaardig beroep naar streeft en beoogt met name:

 1. - inzet van relaties en contacten voor het algemeen welzijn;
 2. - hantering van hoge ethische normen in ieder beroep, eerbied voor iedere nuttige bezigheid, het beroep van elke Rotariër aanzien als een mogelijkheid tot maatschappelijk dienstbetoon;
 3. - erwezenlijking van het dienstideaal - privé, professioneel en in het openbaar;
 4. - bevordering van goede verstandhouding, altruïsme en eerbied voor de vrede overal ter wereld, dankzij vriendschappelijke omgang tussen beroepsmensen die door hetzelfde dienstideaal zijn bezield.

Het classificatieprincipe waarborgt dat iedere Rotaryclub de socio-professionele samenstelling weerspiegelt van de gemeenschap waarin ze actief is. De classificatie van ieder lid is gebaseerd op zijn of haar beroep. De grootte van de club bepaalt het maximum aantal vertegenwoordigers per classificatie. De verscheidenheid van beroepen verrijkt het clubleven en vormt een onuitputtelijke bron van deskundigheid om serviceprojecten op het getouw te zetten.
Het Criterium van de Vier Vragen, door de Rotariërs wereldwijd opgevolgd in hun professioneel en persoonlijk leven, werd in 1932 geformuleerd door Herbert J. Taylor. Sindsdien is het vertaald in meer dan 100 talen.
Met betrekking tot alles wat we denken, zeggen en doen, kunnen we de volgende vragen stellen:

 1. - Is het waar?
 2. - Is het billijk voor alle betrokkenen?
 3. - Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
 4. - Komt het alle betrokkenen ten goede?

De 5 actieterreinen zijn afgeleid van het doel van Rotary en vormen de filosofische hoeksteen waar de clubactiviteiten rond draaien.
- Clubzaken omvat alles wat binnen de club als programma wordt uitgevoerd.
- Beroepszaken moedigt de Rotariërs aan anderen professioneel te dienen en daarbij hoge ethische normen te hanteren.
- Gemeenschapsdienst beslaat de projecten en activiteiten die de club onderneemt om hulpbehoevenden uit de buurt een beter leven te bezorgen.
- Internationale Actie legt zich toe op humanitaire projecten die de levensomstandigheden in andere landen verbeteren en de vrede en de verstandhouding tussen de volken dienen.
- Aankomende Generaties Actie

Avenues of Service

Avenues of Service

Clubzaken omvat alles wat binnen de club als programma wordt uitgevoerd.

Beroepszaken moedigt de Rotariërs aan anderen professioneel te dienen en daarbij hoge ethische normen te hanteren.

Gemeenschapsdienst beslaat de projecten en activiteiten die de club onderneemt om hulpbehoevenden uit de buurt een beter leven te bezorgen.

Internationale Actie legt zich toe op humanitaire projecten die de levensomstandigheden in andere landen verbeteren en de vrede en de verstandhouding tussen de volken dienen.

Aankomende Generaties Actie