privacy-policy

Privacy policy & disclaimer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Rotaryclub Maaseik. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.


Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Rotaryclub Maaseik enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.


Aansprakelijkheid

Rotaryclub Maaseik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.


Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Rotaryclub Maaseik. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Rotaryclub Maaseik is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rotaryclub Maaseik. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser.


Log Bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslaan op de webserver. Rotaryclub Maaseik beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Rotaryclub Maaseik enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Rotaryclub Maaseik maakt geen analyses van de IP adressen.


Cookies

De Rotaryclub Maaseik website maakt gebruikt van cookies. De cookies die gebruikt worden op de website van Rotaryclub Maaseik verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.


Veiligheid

Op de website van Rotaryclub Maaseik zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden.


Gebruik van bekomen informatie

Rotaryclub Maaseik kan uw verkregen gegevens gebruiken om Rotaryclub Maaseik nieuwsbrieven, enquêtes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling.


Links

De website van Rotaryclub Maaseik bevat links naar andere sites. Rotaryclub Maaseik oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Rotaryclub Maaseik de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van Rotaryclub Maaseik heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.


Meldingen en aanpassingen

Rotaryclub Maaseik behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.